Daklekkages

Voor gedegen onderzoek naar de oorzaak van daklekkages is goed inzicht en een structureel plan van aanpak noodzakelijk. Water stroomt immers waar het niet gaan kan zegt men wel eens. Door visuele inspectie, meten, testen, inzet kleurstoffen, monstername, e.d. kan vaak een goed beeld gevormd worden van de oorzaak van een lekkage waarna deze vakkundig kan worden verholpen. Het tijdig verhelpen van een lekkage kan tevens veel gevolgschade voorkomen of beperken. Neem gerust contact met ons op bij een (vermoeden van) lekkage en wij voorzien u graag van de nodige informatie of maken direct een afspraak voor onderzoek.