Stankklachten

Rioolstank in de woning kan het woongenot ernstig aantasten en is bovendien ongezond. Het is zaak de oorzaak hiervan gericht en zonder onnodig hak- en breekwerk weg te nemen. Wij kunnen met behulp van onze rookgenerator, diverse camerasystemen en tracer de oorzaak van rioolstank opsporen. Het riool kan middels de rookgenerator vol met rook gezet worden en daar waar rook naar buiten treedt is een luchtlek in het riool gelocaliseerd. Camera`s kunnen scheuren, breuk en bijv. verzakkingen inzichtelijk maken. Na het invoeren van de zenderkop door het riool kan bovengronds het leidingverloop getraceerd worden met onze tracer. Doelgerichte inzet van deze middelen kunnen de overlast en kosten bij reparatie aanzienlijk beperken.