Dakwerkzaamheden

Daklekkages

Voor gedegen onderzoek naar de oorzaak van daklekkages is goed inzicht en een structureel plan van aanpak noodzakelijk. Water stroomt immers waar het niet gaan kan zegt men wel eens. Door visuele inspectie, meten, testen, inzet kleurstoffen, monstername, e.d. kan vaak een goed beeld gevormd worden van de oorzaak van een lekkage waarna deze vakkundig kan worden verholpen. Het tijdig verhelpen van een lekkage kan tevens veel gevolgschade voorkomen of beperken. Neem gerust contact met ons op bij een (vermoeden van) lekkage en wij voorzien u graag van de nodige informatie of maken direct een afspraak voor onderzoek.

Vervanging daken

Ons klimaat veranderd. Meer hevige en langdurige regenval stelt hoge eisen aan uw dakbedekking en de waterafvoer. Of het nu gaat om bitumen, lood, zink- of koperwerk; wij hebben de know-how in huis. Essentieel voor de levensduur van dakbedekking is een juiste verwerking ervan. Wij komen in de praktijk helaas nog te vaak voorbeelden tegen waar het materiaal van de dakbedekking nog in redelijke staat is, maar door een onjuiste aanleg toch vervangen moet worden. Wij werken uitsluitend met A-kwaliteit dakbedekking (KOMO en BDA gekeurd) en verstrekken 10 jaar garantie op door ons aangebrachte nieuwe dakbedekking.


©2024
AmbaTech - Alle rechten zijn voorbehouden.